Hotline: 0912136446

Phát hành hóa đơn sau bao lâu thì được sử dụng?

11/12/2019 2:47:23 PM

Phát hành hóa đơn điện tử VNPT sau bao lâu thì được sử dụng? Những nghị định, thông tư mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật giúp quý vị và các bạn có thể nắm bắt được

Phát hành hóa đơn điện tử VNPT sau bao lâu thì được sử dụng? Những nghị định, thông tư mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật giúp quý vị và các bạn có thể nắm bắt được thông tin nhanh nhất, để tránh những sai phạm và các sự cố không mong muốn.

1. Phát hành hóa đơn sau bao lâu thì được sử dụng

Thời điểm hiện tại doanh nghiệp vẫn đang sử dụng song song hai loại hình hóa đơn là hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Tuy nhiên sau khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính Phủ được ban hành ngày 12/9/2018 thì tất các doanh nghiệp, đơn vị, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

hoa-don-dien-tu-vnpt

Phát hành hóa đơn sau bao lâu thì được sử dụng?

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định trừ trường hợp không đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin sẽ thực hiện hóa đơn theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/ 01/2014.

Thời điểm cuối năm 2019 là thời điểm nhạy cảm để thực hiện các kế hoạch chuyển đổi của các doanh nghiệp từ việc sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Khi đăng ký phát hành hóa đơn cũng có những thay đổi mà các doanh nghiệp cần lưu ý.

1.1 Phát hành hóa đơn giấy sau bao lâu thì được sử dụng

Việc phát hành hóa đơn sau bao lâu thì được sử dụng áp dụng với hóa đơn giấy được quy định rất rõ tại các Điều, Khoản của luật hiện hành.

Căn cứ Khoản 1, Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh.

“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành”

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC thì sau khi nộp thông báo phát hành hóa đơn ít nhất 05 ngày, đơn vị phát hành sẽ được sử dụng hóa đơn. Tuy  nhiên năm 2017 Bộ tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định này được thay đổi.

Căn cứ vào quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC ban hành ngày 27/04/2017 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 39/2014/TT-BTC và thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính.

“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn”

Như vậy theo quy định mới thì thay vì trước đây là 05 ngày sau khi thông báo phát hành hóa đơn giấy doanh nghiệp mới được phép sử dụng thì nay rút ngắn chỉ còn 2 ngày.

1.2 Phát hành hóa đơn điện tử sau bao lâu thì được sử dụng

Hiện nay hóa đơn điện tử đang là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ồ ạt thực hiện việc chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử và theo đó sẽ không tránh khỏi các thắc mắc. Việc phát hành hóa đơn sau bao lâu thì được sử dụng áp dụng cho hóa đơn điện tử có khác gì so với hóa đơn giấy hay không?

Việc phát hành hóa đơn tính tới thời điểm hiện tại áp dụng cho hóa đơn điện tử đều được thực hiện theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về thực hiện một số điều tại nghị định này.

Khoản 2 điều 14 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định:

“Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh”

Khoản 2 Điều 20 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định:

“Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế”

Như vậy với quy định hiện hành thì sau 01 ngày làm việc thì doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu được cơ quan thuế chấp thuận thì doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn điện tử sau 01 ngày kể từ ngày đăng ký. Riêng trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, nếu yêu cầu không được chấp thuận thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cần chuyển sang đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Thời gian qua, VNPT đã thực hiện các chương trình đẩy mạnh tuyên truyền về những lợi ích mà Hóa Đơn Điện Tử mang lại và nhận được sự ủng hộ của khá nhiều doanh nghiệp trong cả nước. 

Để được tư vấn hóa đơn điện tử VNPT Và nhận báo giá hóa đơn điệntử VNPT miễn phí, chi tiết cụ thể, Quý Khách có thể liên hệ

VNPT VinaPhone

BAN KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 216 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Chi nhánh HCM: Số 42, Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Hotline: 0912 136 446 - Email: htyen@evnpt.vn

(nguồn siêu tầm)