Hotline: 0912136446

Infographic: Quy định về hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh

5/17/2022 9:05:09 AM

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, hộ kinh doanh cá thể sẽ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, hộ kinh doanh cá thể sẽ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy của Cơ quan thuế. Thông tin chi tiết xem tại infographic dưới đây của VNPT!

/hoa-don-dien-tu

hoa-don-dien-tu

hoa-don-dien-tu

Ngoài ra, để được tư vấn miễn phí về phần mềm hóa đơn điện tử VNPT, vui lòng để lại liên hệ: