Hotline: 0912136446

[Infographic] Doanh nghiệp có lợi gì khi áp dụng hóa đơn điện tử VNPT?

10/26/2018 2:35:04 PM

Theo ước tính sơ bộ của Tổng cục Thuế, nếu sử dụng hóa đơn điện tử VNPT, số tiền mà doanh nghiệp có thể tiết kiệm được tới trên 3.000 tỷ đồng/năm.

Theo ước tính sơ bộ của Tổng cục Thuế, nếu sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), số tiền mà doanh nghiệp có thể tiết kiệm được tới trên 3.000 tỷ đồng/năm.

loi-ich-khi-su-dung-hoa-don-dien-tu-vnpt

lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng hóa đơn điện tử VNPT