Hotline: 0912136446

Tính pháp lý hóa đơn điện tử VNPT

8/24/2018 10:31:26 AM

Hóa đơn điện tử VNPT giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo mật an toàn, chính xác. Vậy Hóa đơn điện tử VNPT có tính pháp lý như thế nào?

Hóa đơn điện tử VNPT giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo mật an toàn, chính xác. Vậy Hóa đơn điện tử VNPT có tính pháp lý như thế nào?

Trả lời:

–    Hóa đơn VNPT được phát hành:

+ Có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy

+ Được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận.

–    Đáp ứng Đầy đủ luật giao dịch điện tử.

–    Nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ: Quy định 03 hình thức phát hành hóa đơn:

1.    Hóa đơn tự in (hóa đơn giấy)

2.    Hóa đơn đặt in (hóa đơn giấy)

3.    Hóa đơn điện tử

–    Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chí Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

–    Thông tư 32/2011/TT- BTC hướng dẫn về khởi tạo phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.