Hotline: 0912136446

Hóa đơn điện tử VNPT có mấy liên?

8/24/2018 2:26:45 PM

Hóa đơn điện tử VNPT không có khái niệm liên. Bên phát hành hóa đơn (bên bán), bên tiếp nhận hóa đơn (bên mua) và CQT cũng khai thác dữ liệu trên 1 bản hóa đơn điện tử duy nhất

Hóa đơn điện tử VNPT không có khái niệm liên. Bên phát hành hóa đơn (bên bán), bên tiếp nhận hóa đơn (bên mua) và CQT cũng khai thác dữ liệu trên 1 bản hóa đơn điện tử duy nhất